Partners

Benet Dalmau Alsina

Graphic Designer
3D Illustration
Motion Graphics
Saida Dalmau Alsina

Architect
sbda és un despatx especialitzat en la representació de projectes d'arquitectura, interiorisme, urbanisme i paisatge. Ubicat en la nostra ciutat natal, Vilanova i la Geltrú, població costera propera a Barcelona. És on treballem, desde fa 13 anys, per crear imatges singulars de tots els projectes que ens arriben.sbda es un despacho especializado en la representación de proyectos de arquitectura, interiorismo, urbanismo y paisaje. Ubicado en nuestra ciudad natal, Vilanova y la Geltrú, población costera cercana a Barcelona. Es donde trabajamos, desde hace 13 años, para crear imágenes singulares de todos los proyectos que nos llegan.sbda is an office specializing in the representation of architectural, interior design, urban planning and landscape projects. Located in our hometown, Vilanova i la Geltrú, a coastal town near Barcelona. Is where we work, for 13 years, to create unique images of all the projects that come to us.