2009-90

90_09_01 90_09_02 

Territori 24 arquitectura i urbanisme. Concurs Sala de Produccions del Centre d’Arts Escèniques Salt, Girona.